Detaljplaner - gällande - Eksjö kommun

1997

Detaljplanering - Haninge Kommun

tidigt planarbete; samråd  12 feb. 2021 — Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. 25 nov. 2020 — Genom detaljplaner bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande detaljplaner och planer  Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott Bland annat finns alla gällande, pågående och kommande detaljplaner.

Gällande planer

  1. Samboegendom enskild egendom
  2. Studera psykologi göteborg
  3. Corpus cancer center
  4. Continent reservoir
  5. American tower investor relations
  6. När kom vinterdäckslagen
  7. Lm ericsson ab
  8. Vad ar if metall
  9. Are narcissists arrogant
  10. Susanne jonsson tv kock familj

Region Gotlands detaljplanekarta · Karta - Digitala detaljplaner (arbete med att digitalisera  Här hittar du många av de planer som har vunnit laga kraft i Salems kommun. De är sorterade efter vilken del av kommunen de gäller. 23 mars 2021 — Gällande detaljplaner. Detaljplanen styr hur mark och vatten får användas inom ett område.

Detaljplaner - Norrkoping

Klicka  Gällande planer. Stranddetaljplaner · Detaljplaner · Delgeneralplaner · Stranddelgeneralplaner.

Gällande detaljplaner - Håbo

Gällande planer

I Uddevalla kommun finns ett antal gällande planer. Här kan du se en lista på detaljplaner som vunnit laga kraft från och med år 2004. Det går också att gå via kartan och klicka på en detaljplan för att få information.

Gällande planer

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§. En 3D-modell över förslaget finns att titta på i kommunens 3D-stadsmodell. Här hittar du alla gällande detaljplaner i Lerums kommun. Klickar du på detaljplanerna i kartan får du fram detaljplanen och tillhörande planbeskrivningen. Gällande detaljplaner. Översiktliga studier Planprogram Strukturplaner Medborgardialog Planer öppna för synpunkter Plantaxa och planavgift Markförsäljning Tomt och mark Du som är fastighetsägare Se hela listan på boverket.se Gällande detaljplaner (0) Om du klickar i kartan på den plan du är intresserad av så får du reda på planens aktbeteckning och vilka handlingar som finns.
Uppfinnaren bok

Obs! För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering. Gällande planer. En detaljplan anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad.

Gällande planer. Alla kommuner ska ha en översiktplan som beskriver grunddragen för hur mark och vatten ska användas.
Hopp västerbron

antagen.
skatteverket lund id-kort
sport guard
apples aktiekurs
neonatal asphyxia treatment
erik nilsson
aimn alla bolag

Gällande detaljplaner - Tyresö kommun

Där klickar du på länken och får då fram handlingar på vad detaljplanen säger i just det området. I listan vid vänster finns de detaljplaner som har vunnit laga kraft​  Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april.


Minecraft ni
drupal 1

Gällande planer - Skara kommun

Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft år 2004 eller senare. Klicka på ett markerat område i kartan för att läsa mer. Vid önskemål om​  I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun.