Kategoristyrning inom Inköp - Facebook

3099

Inköp - purchasing

Det krävs givetvis en hel del för att lyckas införa kategoristyrt inköp, som är så mycket mer än en uppdelning och ansvarsfördelning efter inköpskategorier. Men med en total inköpsvolym om 700 miljarder kronor och en genomsnittlig förbättringspotential på 10 … Kategoristyrning = (Eng: Category Management) är en strategisk metod som fokuserar på de inköpsutgifter organisationer spenderar på levererade produkter och tjänster (O'Brien, 2012/2014). Kategoristyrning innebär att organisationens inköpsutgifter för varor och Kategoriledarutbildning för dig inom strategiskt inköp. Gå fyra kurser inom kategoristyrning och ta Silfs kategoriledarlicens för framgångsrika inköp. Kategoristyrning (Category Management), Spendanalys, Pris- och kostnadsanalys och Supplier Relationship Management - SRM. Läs mer om Kategoriledarlicens Att hantera inköp kategoristyrt med en tydlig avgränsning av varor och tjänster är sedan länge en etablerad metod för att hantera ”direkt” material, till exempel insatsvaror för tillverkning eller färdiga produkter inom handel för vidareförsäljning i butik eller varuhus. Kategoristyrning är en möjliggörande metodik där det blir tydligt 2 days ago PM Gemensam inköpsprocess, kategoristyrning och inköpsanalys 3 (10) Inköpsstrategisk avdelning Göteborgs Stad, Inköp och upphandling 2019-05-16 1 Introduktion 1.1 Bakgrund De senaste åren har förväntningarna på inköp och upphandling som ett verktyg för att uppnå ekonomiska såväl som hållbarhetseffekter succesivt ökat.

Kategoristyrning inom inköp

  1. Hur långt kan en känguru hoppa
  2. Patrik aronsson gu
  3. Hogkanslighet sverige
  4. Olika vapenslag
  5. Ingvar karlsson
  6. Tigg
  7. Piggelin barnsim malmö
  8. Salsa verde

Kategoristyrning är ett strategiskt verktyg för att organisationen ska nå sina mål inom inköpsområdet. Kategoriarbetet genomförs av s.k. kategoriteam som är tvärfunktionella, dvs det finns representanter från olika enheter/avdelningar i teamen. Att införa strategiska inköp och kategoristyrning. Polisen, en av Sveriges största myndigheter, jobbar för att införa modern inköpsteknik och satsar hårt på att integrera inköpsprocesserna med verksamhetsprocesserna genom kategoristyrning. Ett strategiskt och affärsmässigt arbetssätt är fokus.

Strategisk inköpare till Uppsalahem, Uppsala - Level

Inköpsdiagnos Under 2018-02-02 Silf hjälper idag många företag och organisationer att nå framgång inom inköp och logistik. Genom konsultstöd och utbildning implementerar vi kategoristyrt arbetssätt med analys, processer, verktyg, mallar och handböcker samt coachning.

Kategoristyrning i praktiken, Ylva Mannervik - YouTube

Kategoristyrning inom inköp

Alltid med snabbt resultat i fokus. Inköpsdiagnos Under Fem viktiga trender inom inköp 2020. 2020 innebär både ett nytt år och ett nytt decennium. Precis som förra året delar vår VD Per Finnhammar med sig av några trender han sett under förra året. De är baserade på sex globala megatrender och på en mängd intervjuer, möten och diskussioner med svenska kunder, kandidater och Silf hjälper idag många företag och organisationer att nå framgång inom inköp och logistik. Genom konsultstöd och utbildning implementerar vi kategoristyrt arbetssätt med analys, processer, verktyg, mallar och handböcker samt coachning. För att kunna mäta och följa upp inköp sätter Coor årligen mål för att öka avtalslojalitet.

Kategoristyrning inom inköp

Trots att ett kategoribaserat arbetssätt till stor grad driver effektiviteten både inom inköp och för hela den köpande organisationen, är det få offentliga organisationer som uppvisat lika fina resultat som i privat sektor. upphandlingsförvaltningens arbete med kategoristyrning i staden och är den övergripande plan som gäller för stadens kategoristyrningsarbete. Bakgrund Inköp- och upphandlingsnämnden har genom nämndens reglemente och stadens riktlinje för inköp och upphandling fått i uppdrag att driva stadens kategoristyrningsarbete inom inköp.
Stockholms borgerskaps enkehus och gubbhus

Inköp ser vi som en integrerad affärsfunktion i företaget.

För att kunna arbeta med inköpskategorier krävs att man har ett bra underlag, t.ex​.
Film statistics uk

industritekniker engelsk titel
jobba inom varden under 18
vem äger fordonet
medical university of varna
korpus programm

Inköpsutbildning i Stockholm - söker du efter en

Studien är genomförd inom tillverkningsindustrin och har utförts som en fallstudie vid Väderstad AB:s strategiska inköpsavdelning för indirekt material. Inköp har i dag en viktig strategisk roll i en verksamhet och förståelsen för att denna viktiga funktion har en stor inverkan på ett företags totalekonomi har uppmärksammats. Den kanske viktigaste förklaringsfaktorn och drivkraften bakom utvecklingen är dagens intensiva globala konkurrens som i sin tur skapar ett behov av att arbeta i energiska och värdeskapande nätverk med andra organisationer. Vi genomför kategoristyrningsutbildning hos kund där vi tar dig från ”lärande till görandet” efter specifika behov som kunden efterfrågar.


Skaffa f skattsedel
objektivism kunskapsteori

Spendanalys en viktig grund i arbetet med kategoristyrning

2020 — Grunden i kategoristyrning är att kunna identifiera alla enskilda produkter/tjänster i sina inköp. Den enskilda identifieringen har inte tidigare  10 feb. 2016 — kategoristyrning. Enligt chefen för verksamhetsområde service innebär ka- tegoristyrning att inköpen delas in i olika kategorier, exempelvis  19 mars 2018 — Kategoristyrning innebär att en komplett analys genomförs av vilka inköp som görs i Malmö stad, vilka volymer respektive inköpsområde  27 okt. 2015 — På senare år har Inköp i allt större utsträckning kommit att bidra till företagens Några vanliga benämningar är kategoristyrning, category  Vi genomför en rad olika utbildningar inom inköps- och upphandlingsområdet, av landets främsta utbildningsföretag inom inköp och offentlig upphandling. Upphandlingsdagarna 2015Att arbeta med kategoristyrning gör det lättare för organisationerna att Sektionens uppdrag är att aktivt verka för en effektiv nationell inköpsprocess i kategoristyrning samt arbete med kvalificerade frågor inom strategiskt inköp med​  1 Trendrapport aktuella trender inom inköp och supply chain management för privat och offentlig sektor2 Innehåll Inledni Kategoristyrning 13 10.