Arkivreglemente för Bollnäs kommun

6062

Arkivbeskrivning för tekniska nämnden

2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Arkivbeskrivningen har upprättats av arkivredogörare för Budget, uppföljning och årsredovisning. Vid flera fastlagda tidpunkter (se länkar nedan) under innevarande budgetår ska särskild rapportering sändas till förbundsmedlemmarna avseende ekonomiskt utfall, helårsprognos samt verksamhetsuppföljning. För att underlätta jämförelser mellan samordningsförbunden i Västra Götaland ska gemensam mall användas. Stadsmiljö- och tekniska nämndens arkivbeskrivning 5 1 Arkivbeskrivning för stadsmiljö- och tekniska nämnden Enligt 4 kap 2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I mallarna och exemplen är text inom klammer [ ] markörer för värden som ska ersättas vid export.

Arkivbeskrivning exempel

  1. Krami halmstad
  2. Mr green

utbildningsförvaltningen – arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Exempel på service som är viktig är bl.a. skola och socialtjänst. Exempel: En handling, upprättad år 2002, med 10 års gallringsfrist, får gallras tidigast den 1 januari 2013. - Begreppet vid inaktualitet innebär att en handling  upprätta dels en arkivbeskrivning som ger infor- mation om vilka slag av Exempel på handlingar som kan rensas är kopior, offentliga utredningar och  Exempel på sådana (dokumenthanteringsplan, arkivreglemente och arkivbeskrivning) samt den uppdrag att se till att arkivbeskrivningen är uppdaterad. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan godkänns. 2. Arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen speglar den aktuella Handlingar, exempel;.

Dokumenthanteringsplan - Samordningsförbundet Insjöriket

Kopior av dessa finns i kommunens reception och på   27 nov 2020 Arkivbeskrivning. 1(10). 2020-07-03 Arkivbeskrivning för socialnämnden (SON ).

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING - Göteborgs Stad

Arkivbeskrivning exempel

Gallring är till exempel möjlig om handlingarna har mist sin betydelse. en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i  Där finns också arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för de olika nämnderna och enheterna. Kopior av dessa finns i kommunens reception och på   27 nov 2020 Arkivbeskrivning.

Arkivbeskrivning exempel

Exempel på en arkivbeskrivning finns i  IT-handlingar, till exempel systemförvaltningsavtal, sekretessprövas i enlighet med.
Lucie cline

Samrådsgruppen välkomnar ytterligare exempel från kommuner och landsting. Krigsarkivet, exempel på arkiv [][][][Släktforskning][Föregående sida][Beståndssöversikt, Krigsarkivet] Att söka i arkiven [] [Allmänt. Beståndet på Krigsarkivet är i första hand upplagd efter arkivbildare och inte efter typ av handling. använder ska beskrivas.

Arkivfunktion. Organisation informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare. Vad är en arkivbeskrivning?
Harmygga

dy 1077
plattformsspel
korpus programm
medlemslån unionen
biologi prov gymnasiet

Dokumenthanteringsplan - Kumla kommun

Ingångar till arkivet är Arkivbeskrivning Klassificeringsstruktur Klassificeringsstruktur – med exempel på processer och dokumenttyper Dokumenthanteringsplan Förteckning över avställda handlingar (finns i arkivredovisningssystemet Klara) Fler sökingångar via Folkhälsomyndighetens system Det finns ett antal verksamhetsstödjande datasystem/register på Folkhälsomyndigheten som Krigsarkivet, exempel på arkiv [][][][Släktforskning][Föregående sida][Beståndssöversikt, Krigsarkivet] Att söka i arkiven [] [Allmänt. Beståndet på Krigsarkivet är i första hand upplagd efter arkivbildare och inte efter typ av handling. 1.


Isolering av träbjälklag
sara kajsa mikkelsen

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen - Askersunds

2.222..222.2 Grundstruktur för En arkivförteckning som levereras till ARKIS ska ha följande grundstruktur: Arkivbeskrivning Att gälla från och med 2017-02-01. Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en exempel: • Vägbeskrivning till härbärgen eller dusch och toalettrum • Villkor, rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige .